Wywiad z Eugene Nechkasov (Askr Svarte for Fall of Man in Polish)

Wywiad z Eugene Nechkasov (Askr Svarte for Fall of Man)

Poniżej znajduje się wywiad z autorem, omawiający to nowe wydanie i jego pracę w ogóle:

Pozdrowienia! Opublikowałeś kilka książek i artykułów w języku rosyjskim, ale odbiorcy z Zachodu mogą nie wiedzieć o swojej pracy, ponieważ “Gap” jest twoją jedyną pracą w języku angielskim; Czy mógłbyś przedstawić siebie i swoje prace naszym czytelnikom?

Pozdrowienia! Jestem założycielem rosyjskojęzycznej wspólnoty “Svarte Aske – Ciemne drzewo jesionowe” poświęconej Ścieżce Lewego Świata w tradycji niemiecko-skandynawsko-słowiańskiej oraz badania Pagan Traditionalism. Byłem też redaktorem wydawnictwa “Svarte Publishing” i wydawcą. Moimi głównymi obszarami zainteresowania są Paganowski Tradycjonizm w żelaznym XXI wieku, społeczny i polityczny wymiar pogaństwa w historii, platon i neoplatonizm, tradycja niemiecko-skandynawska, niemiecki mistyk Meister Eckhart i filozofia XX wieku – jako Na przykład braci Jünger i Martin Heidegger.

“Gap” to jedna z moich najwcześniejszych i ściśle ezoterycznych eksperymentów, aby przyjrzeć się i opisać lewą ścieżkę w Odinism. Jest to tekst deklaratywny i postrzegam go jako pierwszy rzut oka, pierwsze doświadczenie specjalnego nastroju tej ścieżki, które różni się od konwencjonalnej. Książka została wydana wiosną 2013 roku w Rosji, przez co minęło wiele czasu, a wiele się zmieniło i stało się jasne, bardziej przekonujące. Niestety te materiały są obecnie dostępne tylko w języku rosyjskim.

Co pociąga cię najpierw do studiowania pogaństwa, a konkretniej o odinizm?

Początkowo wpadłem w ezoteryczne hobby z książek Dobroslava (A. Dobrovolsky), gdy ukradłem książkę z mitologii nordyckiej z biblioteki, aby zapoznać się z niemiecką tradycją. Miałem wtedy 16-17 lat. Okazało się, że moi przodkowie to Niemcy kontynentalni i wywodzą się z Schwarzwald, Bawarii i Szwabii. Idę za ich śladami do świtu XVIII wieku. Ale historyczne i polityczne losy losu rzuciły moją rodzinę na Syberię. Widzę to jako szczególną podróż przez czas, geografię i ludzi, a nawet z tej pozycji buduję mostek z powrotem do niemieckich logo. To z góry ustalone wejście w tradycję niemiecko-skandynawską. Widzę to jako koronę drzewa lub piękny kwiat otwarty, podniesiony z archaicznego niemieckiego materiału siewnego.

Moja dalsza forma pogańskiego światopoglądu wpłynęła na twórczość Veleslava Czerkasowa, jego poetyckie opisy sacrum, a także pisma Juliusza Evoli i jego wściekłą krytykę współczesności.

René Guénon ma oczywiście duży wpływ na Twoją pracę, ale czy mógłbyś wspomnieć o innych źródłach inspiracji? Kto by rozważyłby ojca nowoczesnego Odinizmu?

Szanowam René Guénona, jako założyciela filozofii tradycjonalizmu w pierwszej połowie XX wieku i podzielam krytykę naszego czasu, ale nie mogę powiedzieć, że jego wpływ na mnie jest bardzo duży. W książce podsuwa mnie krytyka i jego pogląd na trzy etapy globalnej regresji. René Guénon bronił dualistycznej koncepcji dobra i zła, pod wieloma względami podobnego do chrześcijanina, a ścieżka lewicy i pogaństwo w ogóle jest to niedopuszczalne. Julius Evola miał znacznie większe oddziaływanie na mnie, jego poglądy są podstawą wielu moich intencji.

Rosyjski pogaństwo (Rodnovery) nie było niczym kultami i filozofią ścieżki lewicy, historycznie mówiąc. Jest pytanie, jak mogłoby być, gdyby zostało to wyrażone poprzez użycie języka rosyjskiego i słowiańskich obrazów, kultury, folkloru i mitów? W dzisiejszych czasach Velesław przytacza w swojej książce wiele artykułów i wykładów. Uważam, że jego utwory są bardzo nasycone, dyskusyjne, ale interesujące i ważne dla tradycji Paganu w Rosji. Jest dobrze zorientowany w zachodnim hermetyzmie, ale przynosi teksty część rosyjskiego ducha, niuansów i tonów. W książce “Gap” próbowałem przekazać nastrój jego książek do przestrzeni mitologii północnej. W końcu jest też moim dobrym przyjacielem i pomocnikiem.

Jeśli chodzi o nowoczesny Odinizm, nie wiem kto mógłby zostać nazwany jego założycielem. W ten sam sposób, jego ojcem jest Odin znany jako Ojciec Wschodni. Ale wśród ludzi pragnę podkreślić Sveinbjörn Beinteinsson, pierwszego boga wspólnoty islandzkiej “Ásatrúarfélagið”. Uważam za bardzo interesujące i zgodne z własnymi pomysłami poglądów Collin Cleary i niektórych pojęć Stephen Flowers.

Jest to raczej podstawowy temat “Gap”, ale czy mógłbyś wyjaśnić swoją wizję ścieżki lewego ręka?

Niektórzy ludzie kojarzą się wyłącznie z satanizmem i czarną magią, ale twoje podejście nie mogło być dalej.

Jak słynne powiedzenie mówi: lepiej widzieć raz, niż słyszeć sto razy. Dlatego trudno opisać wizję Ścieżki Lewego Świata, ważne jest, aby uchwycić ducha i impuls tego, o czym mówi. Niektórzy rodzaj magii jako środka wpływającego na materialny świat i przynoszący korzyści nie są dla mnie interesujące, prawie nie dotykałem tego tematu.

O szatanie, pisałem we wstępie do książki o tym i myślę, że ludzie muszą być bardzo wierni chrześcijańskiemu Bogu i moralnemu dualizmowi mówić o pogaństwie i powiązać je ze słowami takimi jak “satanizm” i tym podobne. To pokazuje brak inteligencji.

Jest to raczej podstawowy temat “Gap”, ale czy mógłbyś wyjaśnić swoją wizję ścieżki lewego ręka? Niektórzy ludzie łączą ją wyłącznie z satanizmem i czarną magią, ale twoje podejście nie mogło być dalej.

Jak słynne powiedzenie mówi: lepiej widzieć raz, niż słyszeć sto razy. Dlatego trudno opisać wizję Ścieżki Lewego Świata, ważne jest, aby uchwycić ducha i impuls tego, o czym mówi. Jakaś forma magii jako środka wpływającego na materialny świat i przynosząca korzyści nie jest dla mnie interesem, prawie nie dotykałem tego tematu.

O szatanie, pisałem w przedmowie do książki o tym i myślę, że ludzie muszą być bardzo wierni Bogu chrześcijańskiemu i moralnie dualizmowi mówić o pogaństwie i powiązać je ze słowami takimi jak “satanizm” i tym podobne. To pokazuje brak inteligencji.

Twoje podejście do Ścieżki Lewej Ręki zależy oczywiście od idei Vamachary; Jak hinduistyczna koncepcja filozoficzna odnosi się do europejskiego pogaństwa? To bardzo dobre pytanie. Ścieżka lewostronna została opracowana, w najmniejszych szczegółach krajowych, w różnych szkołach indyjskich. To jest fakt. I tak, w przypadku języka i strukturalizmu (J. Dumezil) mamy wspólne korzenie indoeuropejskie, bardzo dalekie i głębokie. Dzisiaj wielu europejskich pogan i mistycy starają się skopiować zewnętrzne atrybuty kultów wedyjskich lub tantrycznych, nie tracąc w istocie Darśany. To nieuchronnie staje się typową sytuacją, w której europejski wyobrażenie, język i myślenie stara się pozbyć się jak indyjski, owinięty w szmatę i wymyślić imię dla siebie. To jest droga do nikąd. (Ludzie, którzy otrzymują rzeczywistą inicjację w Indiach, uczą się języka i pielgrzymują do tego kraju tworzą pozytywne wyjątki, ale należą do tradycji hinduistycznej, a nie dla Europy).

Widzę sytuację w następujący sposób. Nie potrzebujesz pożyczyć zewnętrznych form z Tantry jako inwokacji, imion i obrazów Bogów. Nie potrzebujesz pożyczyć struktury rytuałów i ceremonii, jest to osiągnięcia i przejawy czysto indyjskiej kultury. Więcej korzyści może wynikać z porównania mitologii i bogów, ale nie jest to najgłębsza droga.

Wystarczy, że Tantry otrzymają najbardziej podstawowe i podstawowe postanowienia; Często pasują do jednego zdania lub dwóch lub trzech słów. Na przykład “idea nie dualizmu” (Advaita) lub “boski monizm”. Nie potrzeba niczego, ale pomysły. Następnym krokiem powinno być poszukiwanie korzeni i możliwości ujawnienia tego pomysłu w przestrzeni europejskiego myślenia i tradycji. To jest ogromnie wspomagane przez Platona, neo-platonizm i niektórych mistyków chrześcijańskich. Na przykład, zanurzając się w badaniu Meistera Eckharta i Johannesa Taulera, odkryłem w ich naukach istnienie wielkiego podobieństwa w znalezieniu Boga i hierarchii ludzi w Tantrach (Pasha-Vira-Divya). Wystarczy, że chodzi o idee greckie i germańskie, ich filozofię i tradycje. Naszym zadaniem jest uwolnienie go od akcentów chrześcijaństwa, świeckiej nauki współczesnej, humanizmu, idei postępu i tak dalej. Wtedy to powinno być sprowadzone do harmonii i nauczyć się jako języka, a w tej przestrzeni językowej filozofii hellenicko-germańskiej możemy wyrazić podobne idee do tych Tantr, które są absolutnie bezpłatne dla europejskiego sposobu myślenia, jego kultury i form zewnętrznych.

Indie ocaliły swoje dziedzictwo znacznie lepiej niż w Europie, która straciła wiele. Dlatego nie powinniśmy próbować stać się Hindusem i biegać na wschód, musimy patrzeć na nich jak w lustrze i zobaczyć różnice.

W swojej książce zagłębiaj się w ciemniejszą stronę bóstw tradycyjnie związanych z Światłem, dając atrybuty Odinowi czy Frei, na przykład zwykle związanymi z ciemniejszymi istotami. Czy zgadzasz się z tą czarno-białą wizją świata, gdzie masz bardzo określone linie oddzielające kogoś, kto jest dobry i kto jest zły? Czy można przypisać takie cechy ludzkie nawet nieśmiertelnym istotom takim jak bogowie i giganci?

Jedyną rzeczą, którą chcę pokazać, jest zrozumienie postaci Boga jako “światła” lub po prostu “ciemności”, co jest zasadniczo złe. Bogowie są ambiwalentni, mogą mieć swoje wściekłe lub mniej jasne inkarnacje. Ze względu na kulturę chrześcijańską uczono nas widzieć Boga jako “dobrego starego człowieka”, ale pogańskich bogów – zwłaszcza niemieckich! – są poważne i nie są coś dla “hipisów”. Ponadto, jeśli każda boskość może się objawiać na dwa sposoby, jest coś, co poprzedza dwoistość i integruje jasne i ciemne przejawy, nawet zanim okażą się oddzielnie. Teraz pytanie brzmi: czy bogowie mogą być “jasnymi” i / lub “ciemnymi”, co konkretnie wewnątrz Boga poprzedza jego podział na dwie strony?

Czy można przypisać Bogu cechy ludzkie? Jest piękny widok, którego istotą jest następujący: nie jest to człowiek, który przenosi swoje cechy, takie jak emocje, na obrazy Bogów. Przeciwnie, człowiek ma te cechy, ponieważ mają one bogów w pierwszej kolejności.

Wspomniałeś o tytanach i możemy tu wrócić do pytania o “satanizm”. Obecnie popularne jest wprowadzenie kultu tytanów, Jötunna i czw, a także różnych niższych duchów, w ramach Ścieżki Lewego Świata; Tak zwanym Thursatrú czy Rёkkratú. Myślę, że to naiwne hobby gospodyni domowej i wiccany w najlepszym wydaniu. Ludzie, którzy angażują się w to i śpiewają ich pochwały, nie rozumieją logiki mitu i bojowego elementu tradycji norwesko-niemieckiej, etosu wojskowego i kultury niemieckich bogów. Są to żywe przykłady, w których Ścieżka Lewego Świata wyraźnie obraca się w niewłaściwy sposób.

Czy mógłbyś wyjaśnić termin manifestalizm i jego związek z pogaństwem? Dlaczego kreacjonizm jest przeciwieństwem pogaństwa?

Są to dwie różne zasady ontologiczne, które odróżniają religie kreacjonizmu i tradycji pogańskich. Religie Abrahama są oparte na idei stworzenia świata od niczego (creatio ex nihilo), ale Paganizm mówi, że Cosmos został objawiony przez Boga i stamtąd (creatio ex Deo). Manifestacją jest Paganizm.

Właśnie z tej fundamentalnej różnicy powstają wszystkie różnice, społeczne, polityczne i ideologiczne, między pogaństwem a religiami Abrahamowymi. Niewątpliwie kreacjonizm twierdzi, że istnieje nie do pokonania różnica między naturą Boga a naturą świata i człowieka. Paganizm stwierdza, że ​​różnica między Bogami, światem i mężczyznami jest hierarchiczna, ale nie konieczna. Oczywiście, z punktu widzenia ortodoksyjnego kreacjonizmu to stwierdzenie jest herezją, dlatego kreacjonizm zawsze walczył z pogaństwem. W obliczu pogaństwa neo-platonizm wszedł w teologię chrześcijańską i mistycyzm islamski i odbudował swoją strukturę od wewnątrz, eliminując dystans między mistyką a Bogiem.

Osiągnięcie jakiejkolwiek rekonstrukcji przedchrześcijańskiej wiary w Europie jest bardzo trudne ze względu na fakt, że obecnie nie ma ciągłej tradycji; Linia wiary została złamana. Jak sobie radzić z tym problemem?

W tym wydaniu poświęcałem wiele wysiłku, czego rezultatem są dwa tomy “Polemos: tradycja Paganu”. Łącznie jest ponad 800 stron, w których historia, transmisja i przejawy pogańskiego dziedzictwa są rozpatrywane w różnych dziedzinach i przykładach. Niestety tylko spis treści jest dostępny w języku angielskim, reszta wciąż czeka na jego tłumaczenie i publikację.

Krótko mówiąc, pogaństwo mogłoby być ukryte, niewidoczne dla nas w naszym codziennym życiu, ale zasadniczo nie zanika. Widzę pogaństwo nie jako kult i czczenie wielu Bogów, pogaństwo jest szczególnym sposobem myślenia, językiem i stanem bytu. Tak, dzisiaj jest bardzo trudno przełamać, znaleźć odpowiednie formularze, książki, autorów. Ale z odpowiednim wysiłkiem i reagowaniem wszystko jest możliwe.

Jesteś założycielem wspólnoty Svarte Aske, czy możesz o tym porozmawiać? Co to jest, a jakie są jego cele?

Jest to wspólnota utworzona w 2011 roku. Świętujemy cztery najbardziej podstawowe daty słoneczne: Letnie i zimowe przesilenie, wiosenne i jesienne równonocy. Ponadto odkrywamy i dzielimy pogańskie idee tradycjonalizmu, lewą ścieżkę i filozofię. Opublikujemy almanak “Warha”, który regularnie tłumaczy teksty zagranicznych autorów na język rosyjski i publikuje wywiady z pisarzami i badaczami nieznanymi w Rosji. Przez ostatnie kilka lat ta edukacyjna działalność jest naszą główną manifestacją w świecie zewnętrznym.

Co obecnie pracuje, czy przygotowujesz nowe książki?

W najbliższej przyszłości druga edycja “Gap” zostanie wydana w języku rosyjskim, tym razem nazywana “Czarną Otchłanią”. Zawiera znacznie więcej materiałów ujawniających istotę nauk i wpływa na zupełnie nowe tematy.

Obecnie jestem blisko dopełnienia złożonych prac nad badaniem niemieckiego logosu “Nadchodzący i Otaczający”, który dotyka tematów tradycji, mistycyzmu niemieckiego, neoplatonizmu, heideggera i etymologicznych cech niemieckiego i rosyjskiego Niezbędne do zrozumienia tematu. I nie ostatni raz kroczymy w ten sposób.

Dziękuję za Twój czas!

Dzięki za interesujące pytania.

Translated by Born Odinns community, USA
http://bornodinns.com/

Original: http://fallofman.eu/gap.html